ADELI Academy v spolupráci so Slovenskou komorou fyzioterapeutov

Vás srdečne pozývajú na podujatie sústavného vzdelávania

Postgraduálny kurz v neurorehabilitácii
Postgraduate course in neurorehabilitation

V termínoch od 10.10. 2017 do 3.11. 2017
Adeli Medical Center
Hlboká ul. 45, Piešťany

Postgraduálna cyklická vzdelávacia aktivita určená pre fyzioterapeutov v praxi, zameraná na problematiku
neurovývojových ochorení, vývojovej kineziológie a komplexné rehabilitačné postupy.

Organizátor

Slovenská komora fyzioterapeutov

ADELI Medical Center, Hlboká ul. 45,  921 01  Piešťany

Miesto konania

ADELI Medical Center

Hlboká ul. 45

921 01  Piešťany

Počet udelených kreditov

17

(za absolvovanie všetkých piatich častí kurzu), je možné získať aj menej kreditov (podľa evidovanej účasti).

Termíny

 • 10.10.2017 | 16.00 - 20.00 hod.
  MUDr. Oľga Boldišová - 4 kredity

  • Neurofyziologické princípy pohybu
  • Princípy vývojovej kineziologie
  • Posturálny vývoj
  • Vyšetrenie posturálnej aktivity a reaktibility
  • Centrálne tonusové poruchy
  • Centrálne koordinačné poruchy
  • Diagnostické škály
 • 17.10.2017 | 16.00 - 20.00 hod.
  MUDr. Oľga Boldišová - 4 kredity

  • Neurovývojové ochorenia
  • DMO
  • Diagnostika a rozdelenie DMO
  • Indikácie v rehabilitácii neurovývojových ochorení
  • Kontraindikácie v rehabilitácii neurovývojových ochorení
  • Komplexná rehabilitácia
 • 19.10.2017 | 16.00 - 20.00 hod.
  MUDr. Oľga Boldišová - 3 kredity

  • Vojta koncept – teória
  • Vojta koncept – indikácie, kontraindikácie
  • Bobath koncept u detí – teória
  • Bobath koncept u detí – praktické ukážky
 • 27 .10.2017 | 16.00 - 20.00 hod.
  Mgr. Ladislav Ďurina - 4 kredity

  • Bobath koncept u dospelých – teória
 • 3.11.2017 | 16.00 - 20.00 hod.
  Mgr. Eva Ďurinová - 2 kredity

  • Bobath koncept u dospelých – praktické ukážky

Lektorský zbor

MUDr. Oľga Boldišová

odborný garant podujatia – dlhoročná primárka oddelenia detskej rehabilitácie SLK Piešťany, pedagóg IFBLR Piešťany, lekár – BabyMed ADELI Centrum, atestácia z pediatrie, detskej neurológie a FBLR

Mgr. Eva Ďurinová

držiteľ certifikátu Bobath

Mgr. Ladislav Ďurina

držiteľ certifikátu Bobath

MUDr. Jozef Beňačka, PhD.

Charakter akcie

Postgraduálna cyklická vzdelávacia aktivita určená pre fyzioterapeutov v praxi, zameraná na problematiku neurovývojových ochorení, vývojovej kineziológie a komplexné rehabilitačné postupy.

Akcia je určená pre fyzioterapeutov po získaní bakalárskeho alebo  magisterského vzdelania v študijnom programe fyzioterapia, ako aj pre fyzioterapeutov s ukončeným stredoškolským vzdelaním v odbore fyzioterapia.

Prihlasovanie k účasti

Kontaktná osoba pre prihlasovanie k účasti

Ing. Veronika Ušáková
usakova@adelicenter.com

Prihlášky zasielajte e-mailom, do textu prosíme uviesť:

Meno a priezvisko, titul, kontakt (e-mail, prípadne tel. č.)

Počet účastníkov kurzu je limitovaný, do kurzu budú zaradení skôr prihlásení, o zaradení do kurzu budete informovaní e-mailom. O možnostiach ubytovania a stravovania sa môžete informovať na adrese: usakova@adelicenter.com

Registračný poplatok

pre zamestnancov ADELI zdarma

pre externých účastníkov:
člen SKF   70,- €
nečlen SKF 100,- €

Platby sa realizujú priamo pri registrácii na akciu, poplatok je za celý kurz, nie je možná platba za niektorú časť kurzu.

ZDIELAŤ: