ADELI Medical Center

Intenzívna Individuálna Komplexná Neurorehabilitácia

ADELI BabyMed

Komplexný rehabilitačný program pre deti od 6 mesiacov do 2 rokov so zaostávaním vo vývoji.

Rehabilitácia detí a dospelých

Intenzívna neurorehabilitácia pre deti a dospelých s poškodeniami centrálneho nervového systému.

Terapie

Individuálny terapeutický program ponúka kombináciu najnovších metodík v oblasti neurorehabilitácie.

Hyperbarická oxygenoterapia

Hyperbarická komora dopĺňa terapiu a umožňuje dosahovať vynikajúce výsledky v liečbe.

Nová šanca pre lepší život

ADELI Medical Center je jedným z najvýznamnejších inštitútov v Európe špecializujúcich sa na neurorehabilitáciu. Inštitút má licencie a je aktívny v týchto oblastiach medicíny: neurológia, liečebná rehabilitácia, fyzioterapia, balneológia, reumatológia, klinická logopédia a intenzívna medicína.

S viac ako 10-ročnými skúsenosťami a s viac ako 260 kvalifikovanými zamestnancami, ADELI poskytuje svoju jedinečnú liečbu predovšetkým ľuďom, ktorí trpia poškodením centrálneho nervového systému (ako je napríklad mozgová obrna, porážka a traumatické poranenia mozgu). Tieto ochorenia sú zvyčajne dôsledkami pôrodnej traumy, krvácania do mozgu, cievnej mozgovej príhody alebo vnútrolebečného poranenia.

ADELI building

MUDr. Tomáš Sieber, MPH

Medicínsky riaditeľ – ADELI Medical Center

„Vynikajúce liečebné a profesionálne prístupy uplatňované v ADELI Medical Center sú podrobnejšie prezentované na nasledujúcich stránkach. Naším hlavným poslaním je zabezpečiť, aby každý pacient dostal intenzívnu, individuálnu a efektívnu rehabilitáciu. Hlavným a jediným cieľom nášho programu neurorehabilitácie je dosiahnuť väčšiu nezávislosť a vyššiu kvalitu života pre každého človeka, ktorý k nám príde. Toto sa dá robiť len s tímom zloženým z mimoriadne kvalifikovaných odborníkov, ktorí s plným nasadením pristupujú  ku každému pacientovi.“

Špeciálny liečebný program

Čo robí ADELI mimoriadnym, je vysoká intenzita a individualita neurorehabilitácie. Pacient je sprevádzaný vo svojom dennom liečebnom programe tímom piatich alebo šiestich špecialistov,  4 – 6 hodín denne, 6 dní v týždni. S približne 30 hodinami terapie týždenne, Adeli Medical Center je európskym lídrom v intenzite liečby.

Unikátny medicínsky koncept

Terapia v ADELI je založená na unikátnych  a špecializovaných konceptoch liečby, z ktorých niektoré pochádzajú z programov kozmického výskumu alebo z  intenzívnej medicíny, ako je napríklad proprioceptívna stimulácia s použitím špeciálneho cvičebného obleku, alebo terapia v modernej hyperbarickej komore a veľa ďalších terapií a ich kombinácií.

Potrebujete pomoc?

Tu nájdete spôsoby, ako nás kontaktovať…

Kontaktujte nás

Vyplňte kontaktný formulár

Prihlásenie na pobyt

Využite prihlasovací formulár na liečbu

Často kladené otázky

Odpovede na často kladené otázky

Newsletter

Zaregistrujte sa k odberu newslettera a získajte najnovšie informácie a správy z ADELI Medical Centra.

ZDIELAŤ: